دکتر روحانی در ضیافت افطار با اساتید و پزشکان

شناسه خبر: 99405 -

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 21:00

شناسه خبر: 99405

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده