كليپ

دولت برخاسته از اراده ملت برای تأمین منافع مردم و اجرای عدالت خواهد ایستاد و در این مسیر خستگی‌ناپذیر پیش خواهد رفت.

دولت برخاسته از اراده ملت برای تأمین منافع مردم و اجرای عدالت خواهد ایستاد و در این مسیر خستگی‌ناپذیر پیش خواهد رفت.

رویکرد دولت مردمی در حوزه سیاست خارجی

رویکرد دولت مردمی در حوزه سیاست خارجی

 اگر نبود خدمت به مردم و ایجاد گشایش و اجرای عدالت حضور در این عرصه برایم معنا نداشت . افتخار می کنم خدمتگزاری کوچک برای مردم عزیز باشم

اگر نبود خدمت به مردم و ایجاد گشایش و اجرای عدالت حضور در این عرصه برایم معنا نداشت . افتخار می کنم خدمتگزاری کوچک برای مردم عزیز باشم

برنامه تحولی آنی و کوتاه‌مدت دولت در 10مساله محوری. همه دغدغه‌مندان بدون نگاه به خط و جناح و گروه سیاسی و قوم و قبیله نقش آفرینی کنند. ما از اصحاب ما میتوانیم هستیم

برنامه تحولی آنی و کوتاه‌مدت دولت در 10مساله محوری. همه دغدغه‌مندان بدون نگاه به خط و جناح و گروه سیاسی و قوم و قبیله نقش آفرینی کنند. ما از اصحاب ما میتوانیم هستیم

 برنامه تحولی دولت مستند به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی . ما حتما دنبال رفع تحریمهای ظالمانه خواهیم بود اما سفره مردم و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد

برنامه تحولی دولت مستند به سند بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی . ما حتما دنبال رفع تحریمهای ظالمانه خواهیم بود اما سفره مردم و اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد

 تغییر وضع موجود پیام مردم . مردم دولتی می خواهند که فاصله بین ملت و دولت را کاهش دهد . رابطه ملت و دولت گره گشا است

تغییر وضع موجود پیام مردم . مردم دولتی می خواهند که فاصله بین ملت و دولت را کاهش دهد . رابطه ملت و دولت گره گشا است

 انتخابات 28 خرداد جلوه ای از مردمسالاری دینی بود . تحول خواهی عدالت خواهی و مبارزه با فساد و فقر و تبعیض پیام ملت ایران در حماسه انتخابات

انتخابات 28 خرداد جلوه ای از مردمسالاری دینی بود . تحول خواهی عدالت خواهی و مبارزه با فساد و فقر و تبعیض پیام ملت ایران در حماسه انتخابات