كليپ

امروز در مذاکرات وین این نکته به خوبی روشن شده که اگر آمریکایی ها و بقیه کشورهای 1+5 به تمام تعهدات خود عمل کنند بلافاصله بعد از راستی آزمایی جمهوری اسلامی هم به همه تعهدات خود عمل خواهد کرد / همانطور که بسیاری از تعهدات خود را قبول کردید ، چند مورد باقی مانده را هم بپذیرید تا در منطقه ما و جهان شاهد صلح و آرامش بیشتر و تعامل سازنده بیشتر باشیم

امروز در مذاکرات وین این نکته به خوبی روشن شده که اگر آمریکایی ها و بقیه کشورهای 1+5 به تمام تعهدات خود عمل کنند بلافاصله بعد از راستی آزمایی جمهوری اسلامی هم به همه تعهدات خود عمل خواهد کرد / همانطور که بسیاری از تعهدات خود را قبول کردید ، چند مورد باقی مانده را هم بپذیرید تا در منطقه ما و جهان شاهد صلح و آرامش بیشتر و تعامل سازنده بیشتر باشیم

ملت ما قدرت و توانمندی برای ایستادگی در برابر قدرت های جهان را دارد و دیدید روزی که لازم بود پهباد آمریکا را ساقط کردیم و پایگاه او را موشک باران کردیم / ما قصد جنگ و تنش نداریم اما در برابر قدرت های متجاوز هم سر فرود نخواهیم آورد

ملت ما قدرت و توانمندی برای ایستادگی در برابر قدرت های جهان را دارد و دیدید روزی که لازم بود پهباد آمریکا را ساقط کردیم و پایگاه او را موشک باران کردیم / ما قصد جنگ و تنش نداریم اما در برابر قدرت های متجاوز هم سر فرود نخواهیم آورد

ما در دفاع از کشورمان نه نیازمند به سلاح های کشتار جمعی هستیم ، نه در پی بدست آوردن این سلاح هستیم و نه آن را اخلاقی و مجاز می دانیم ، این فتوای صریح  فرمانده کل قوا و رهبر جمهوری اسلامی است / ما دنبال توانمندی هسته ای، هوایی ، فضایی موشکی برای صنعت داخلی و توانمندی و فناوری های نوین خودمان هستیم / قدرت هسته ای ما برای ساخت سلاح هسته ای نیست ، آمریکا و اروپا این را بدانند و بفهمند، دنبال سلاح هسته ای نیستیم و فعالیت هسته ای ما کاملا صلح آمیز است

ما در دفاع از کشورمان نه نیازمند به سلاح های کشتار جمعی هستیم ، نه در پی بدست آوردن این سلاح هستیم و نه آن را اخلاقی و مجاز می دانیم ، این فتوای صریح فرمانده کل قوا و رهبر جمهوری اسلامی است / ما دنبال توانمندی هسته ای، هوایی ، فضایی موشکی برای صنعت داخلی و توانمندی و فناوری های نوین خودمان هستیم / قدرت هسته ای ما برای ساخت سلاح هسته ای نیست ، آمریکا و اروپا این را بدانند و بفهمند، دنبال سلاح هسته ای نیستیم و فعالیت هسته ای ما کاملا صلح آمیز است

قدرت و توان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح صرفا برای بازدارندگی و دفاع پشیمان کننده است/ دولت جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ما هیچگاه قصد تجاوز به هیچ کشوری نداشته و ندارند/  قدرت نیروهای مسلح ایران پشتیبان و حافظ همسایگان ما هم هست/  ارتش و نیروهای مسلح ایران مدافع استقلال و حاکمیت کشورهای منطقه هستند

قدرت و توان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح صرفا برای بازدارندگی و دفاع پشیمان کننده است/ دولت جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ما هیچگاه قصد تجاوز به هیچ کشوری نداشته و ندارند/ قدرت نیروهای مسلح ایران پشتیبان و حافظ همسایگان ما هم هست/ ارتش و نیروهای مسلح ایران مدافع استقلال و حاکمیت کشورهای منطقه هستند

خوشحالم که در طول این 8 سال قدرت پدافند هوایی ایران از هر زمان دیگر بالاتر و بیشتر شده است/ امروز مدرن ترین سلاح های پدافند هوایی در کشور ساخته شده و توان موشکی کشور بسیار قدرتمند تر از سابق شده است/ امروز نیروهای مسلح کشور خودکفا شده و روی پای خود ایستاده اند و بدون نیاز به خارج به خوبی می توانیم از کشورمان دفاع کنیم

خوشحالم که در طول این 8 سال قدرت پدافند هوایی ایران از هر زمان دیگر بالاتر و بیشتر شده است/ امروز مدرن ترین سلاح های پدافند هوایی در کشور ساخته شده و توان موشکی کشور بسیار قدرتمند تر از سابق شده است/ امروز نیروهای مسلح کشور خودکفا شده و روی پای خود ایستاده اند و بدون نیاز به خارج به خوبی می توانیم از کشورمان دفاع کنیم

امروز الحاق دو ناو به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که توسط نیروهای داخلی در طول این 8 سال ساخته شده است نشان می دهد که هیچ فشار و جنگی نمی تواند ملت و دولت ما را به زانو در بیاورد/  به زودی بندر جاسک یک بندر صادراتی برای نفت ایران خواهد بود و این کار بی نظیر و استراتژیک دولت یازدهم و  دوازدهم در تاریخ کشور است

امروز الحاق دو ناو به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که توسط نیروهای داخلی در طول این 8 سال ساخته شده است نشان می دهد که هیچ فشار و جنگی نمی تواند ملت و دولت ما را به زانو در بیاورد/ به زودی بندر جاسک یک بندر صادراتی برای نفت ایران خواهد بود و این کار بی نظیر و استراتژیک دولت یازدهم و دوازدهم در تاریخ کشور است

اگر انگیزه ، آموزش و تجهیزات کافی در نیروهای مسلح نباشد و دولت قدرتمندی نتواند نیروهای مسلح را پشتیبانی کند، موفقیت حاصل نخواهد شد/  دولت جمهوری اسلامی ایران امروز در خدمت ملت و نیروهای مسلح است/ این دولت قدرتمند و توانمند برغم مشکلات جنگ اقتصادی و کرونا در کنار مردم غیور با رهبری رهبر فرهیخته و شجاع، دست از توسعه و تقویت نیروهای مسلح برنداشته است

اگر انگیزه ، آموزش و تجهیزات کافی در نیروهای مسلح نباشد و دولت قدرتمندی نتواند نیروهای مسلح را پشتیبانی کند، موفقیت حاصل نخواهد شد/ دولت جمهوری اسلامی ایران امروز در خدمت ملت و نیروهای مسلح است/ این دولت قدرتمند و توانمند برغم مشکلات جنگ اقتصادی و کرونا در کنار مردم غیور با رهبری رهبر فرهیخته و شجاع، دست از توسعه و تقویت نیروهای مسلح برنداشته است