ترک کویت با بدرقه امیر کویت از دکتر روحانی

شناسه خبر: 97785 -

چهارشنبه 27 بهمن 1395 - 22:37

شناسه خبر: 97785

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده