همایش سیاست های صنعتی ، تجاری و خدماتی در افق 1404

شناسه خبر: 94336 -

شنبه 26 تير 1395 - 18:52

شناسه خبر: 94336

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سخنراني ها