در جلسه هیات وزیران به ریاست دکتر روحانی؛

گزارش وضعیت فقر و رفاه اجتماعی بررسی شد/ ارائه راهکارهایی برای مقابله با پدیده فقر

در جلسه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، گزارش وضعیت فقر و رفاه اجتماعی و برنامه های دولت دراین خصوص مورد بررسی قرار گرفت و اعضای دولت ضمن تحلیل دلایل شکل گیری فقر و میزان آن در طبقات مختلف جامعه، راهکارهایی برای مقابله با این پدیده ارایه دادند.

شناسه خبر: 93269 -

يکشنبه 12 ارديبهشت 1395 - 21:15

بررسی وضعیت خانوارهای کشور برحسب درآمد ، توصیف نابرابری های موجود میان خانوارها و نابرابری میان مناطق و استان های کشور از محورهای دیگر گزارش مذکور بود.
در این گزارش همچنین راهکارهایی برای مبارزه و جلوگیری از فقر از قبیل تشکیل پایگاه رفاه ایرانیان و پنجره واحد خدمات ، هماهنگی در تصمیم گیری و تصمیم سازی ، توانمند سازی اقشار کم در آمد از طریق دسترسی بهتر به بازارهای مالی، کالا و آموزش و تضمین اشتغال آنان ارایه شده است.
افزایش اثربخشی منابع عمومی و توانمند سازی اقشار کم درآمد نیز به عنوان راهبردهای پیشنهادی در گزارش مذکور معرفی شده است.
هیات وزیران در این جلسه برنامه پیشنهادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی از حیث منابع مالی مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع داد.

شناسه خبر: 93269

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده