مصاحبه مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ایتالیا

شناسه خبر: 92878 -

سه شنبه 24 فروردين 1395 - 18:57

شناسه خبر: 92878

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی

- مصاحبه ها