کنفرانس خبری پس از امضای شش سند همکاری میان ایران و پاکستان

شناسه خبر: 92636 -

جمعه 6 فروردين 1395 - 20:47

شناسه خبر: 92636

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده