کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی

شناسه خبر: 90423 -

يکشنبه 17 آبان 1394 - 15:07

شناسه خبر: 90423

- دفتر رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده