سفر به استان آذربایجان شرقی - بازدید از سامانه 111

شناسه خبر: 87186 -

پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 - 09:59

شناسه خبر: 87186

- سفرهای استانی

- دفتر رئیس‌جمهوری