سفر به استان آذربایجان شرقی - شرکت درجلسه اتاق بازرگانی

شناسه خبر: 87179 -

پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394 - 09:09

شناسه خبر: 87179

- سفرهای استانی

- دفتر رئیس‌جمهوری