جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان فارس

شناسه خبر: 86663 -

چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394 - 18:30

شناسه خبر: 86663

- سفرهای استانی

- دفتر رئیس‌جمهوری