تقدیم استوارنامه سفیر یونان

شناسه خبر: 86312 -

دوشنبه 31 فروردين 1394 - 11:31

شناسه خبر: 86312

- دیدارهای خارجی

- دولت یادهم و دوازدهم