معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در جشن گل یاس:

نقش زنان به عنوان نخستین آموزگاران خانواده در ایجاد همدلی و همزبانی بسیار موثر است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: نقش زنان به عنوان نخستین آموزگاران خانواده در ایجاد همدلی و همزبانی بسیار موثر است به طوریکه می توانند با ایجاد همدلی و همزبانی در خانواده آن را به جامعه تسری دهند.

شناسه خبر: 86070 -

دوشنبه 24 فروردين 1394 - 20:00

شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در جشن گل یاس ویژه ولادت حضرت زهرا(س) که در جمع کارکنان زن بانک کشاورزی برگزار شد، ارائه پیشنهاد از دستگاههای اجرایی برای شناسایی و حل مشکلات زنان و خانواده در هفته گرامیداشت مقام زن را موثر دانست و اظهارداشت: با چنین اقداماتی می توانیم به سمت اثربخشی اقدامات در این حوزه حرکت کنیم تا به نتیجه ای عملی و ملموس دست یابیم.
وی با بیان اینکه شعار اعتدال دولت یازدهم را در حوزه زنان و خانواده به عدالت جنسیتی ترجمه کرده ایم، بیان کرد: اگر بتوانیم تعادل و توازن لازم را در جنبه های مختلف زندگی زنان ایجاد کنیم می توانیم ادعا کنیم به شعار اعتدال عمل کرده ایم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: ایفای نقش های چندگانه زنان و موفقیت در مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی، نیاز به الزاماتی دارد که دولت باید برای فراهم کردن آن تلاش کند تا بتوانیم از پتانسیل موجود در حوزه زنان و خانواده به نحو احسن برای پیشبرد اهداف کشور بهره ببریم.
مولاوردی با اشاره به نامگذاری سال 94 تصریح کرد: باید همدلی و همزبانی را از خانه های خود شروع کنیم و بعد آن را به درون جامعه و در مرحله بعد به دنیا تسری بدهیم که نقش زنان به عنوان نخستین معلمان و آموزگاران خانواده بسیار موثر است.
وی با تاکید براینکه یکی از سیاست های سند چشم انداز 20 ساله، دفاع از حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه ها با توجه به نقش سازنده آنان است، گفت: نقش زنان به عنوان نیمی از سرمایه اجتماعی کشور در حل چالش بزرگ اقتصاد ملی و برون رفت از وضعیت فعلی بسیار اساسی و تعیین کننده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اقدامات مناسب بانک کشاورزی در حوزه زنان و خانواده، بیان کرد: در گزارش های ارائه شده به سازمان ملل در اجلاس کمیسیون مقام زن، طرح های بانک کشاورزی در حوزه زنان و خانواده را به عنوان تجارب موفق جمهوری اسلامی ایران در این حوزه عنوان کردیم.
در پایان این مراسم شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی با اهدا لوح از فعالیت های مولاوردی در حوزه زنان و خانواده تقدیر کرد.

شناسه خبر: 86070

- سخنراني ها

- نهاد ریاست‌جمهوری