شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد تشکیل جلسه داد

دومین جلسه شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد روز دوشنبه برگزار شد و در این جلسه بر لزوم تهیه برنامه های عملیاتی برای روستاییان و عشایر به منظور تدوین سندی راهبردی در برنامه ششم توسعه تاکید شد.

شناسه خبر: 86063 -

دوشنبه 24 فروردين 1394 - 11:43

دکتر سیدابوالفضل رضوی در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر پرداخت وام به روستاییان و عشایر گفت: برای اولین بار دولت تدبیر و امید به روستاییان و عشایری که به صورت مشارکتی در طرح های تولیدی و بخش تعاونی برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور شرکت کنند، تا چهار برابر وام با کارمزد سه درصد با وثیقه کارت یارانه و همچنین در روستاهای مرزی کشور تا 9 برابر وام بدون کارمزد و سود پرداخت خواهد کرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه در کشور اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در نظام برنامه ریزی کشور، شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد در دولت یازدهم آغاز به کار کرده است.
وی اضافه کرد: متاسفانه در پنج برنامه گذشته توسعه کشور، برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری وجود نداشت و شاید مشکلاتی هم که برای روستاییان و عشایر کشور در سال های گذشته بوجود آمده ناشی از همین امر باشد.
رضوی تاکید کرد: تاکنون اصل جداگانه ای برای این قشر از جامعه که پایگاه و کانون تولید کشور هستند، دیده نشده بود اما در دولت تدبیر و امید این شورا با کمک معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به منظور توجه بیشتر به وضعیت اقتصادی روستاییان و عشایر آغاز به کار کرده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وضعیت اقتصادی و اشتغال روستاییان و عشایر در کشور را نامطلوب توصیف و اظهارداشت: متاسفانه فاصله درآمدی بین شهرنشینان و روستاییان بسیار زیاد است که همین امر منجر به مهاجرت این افراد به شهرها و به تبع آن بروز پدیده حاشیه نشینی خواهد شد و همچنین عدم فعالیت اقتصادی و تولیدی روستاها و عشایر به اقتصاد کشور ضربه وارد خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید توان افزایی روستاییان و عشایر افزایش داده شود، گفت: فاصله درآمدی بین شهرنشینان و روستاییان در شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری در حال بررسی است تا بتوانیم به هدف توسعه پایدار در روستاها برسیم.
رضوی افزود: در حال حاضر نزدیک به 30 درصد جمعیت کشور را روستاییان و عشایر تشکیل می دهند.
شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد موظف است با توجه به گزارش عملکرد دستگاه ها در سال های گذشته و بررسی ظرفیت های پیش رو در آینده و مدنظر قرار دادن اهداف کلان و بخشی، ضوابط ملی آمایش سرزمین، استراتژی توسعه مناطق استان ها، سند راهبردی خود شامل اهداف کلان اقتصادی، اهداف کمی، شاخص های بخشی و فرابخشی و تهیه برنامه های عملیاتی را به منظور تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه تهیه کند.

شناسه خبر: 86063

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری