گفتگو با خبرنگاران پس از دیدار نوروزی با جانبازان و سالمندان

شناسه خبر: 85522 -

شنبه 1 فروردين 1394 - 14:42

شناسه خبر: 85522

- مصاحبه ها

- دولت یادهم و دوازدهم