بازدید ریاست جمهوری از مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان مهرورزان

شناسه خبر: 76427 -

پنجشنبه 14 فروردين 1393 - 13:03

شناسه خبر: 76427

- دیدارهای داخلی

- مصاحبه ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده