سفر به افغانستان - ورود به تهران - مصاحبه

شناسه خبر: 76299 -

پنجشنبه 7 فروردين 1393 - 18:55

شناسه خبر: 76299

- سفرهای خارجی

- مصاحبه ها

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده