دومین جلسه مجمع حقوقدانان حقوق اساسی با موضوع بررسی الزامات حقوقی وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور در اصل 113 قانون اساسی با حضور اساتید حقوق اساسی دانشگاه‌های کشور و به دعوت و با حضور معاون حقوقی رییس‌ جمهوریی دوشنبه 19 اسفند در محل مجموعه فرهنگی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.|>"> دومین جلسه مجمع حقوقدانان حقوق اساسی با موضوع بررسی الزامات حقوقی وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور در اصل 113 قانون اساسی با حضور اساتید حقوق اساسی دانشگاه‌های کشور و به دعوت و با حضور معاون حقوقی رییس‌ جمهوریی دوشنبه 19 اسفند در محل مجموعه فرهنگی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.|>" /> دومین جلسه مجمع حقوقدانان حقوق اساسی با موضوع بررسی الزامات حقوقی وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور در اصل 113 قانون اساسی با حضور اساتید حقوق اساسی دانشگاه‌های کشور و به دعوت و با حضور معاون حقوقی رییس‌ جمهوریی دوشنبه 19 اسفند در محل مجموعه فرهنگی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.|>" />

مشروح دومین جلسه مجمع حقوقدانان حقوق اساسی با حضور معاون حقوقی رییس‌ جمهور

دومین جلسه مجمع حقوقدانان حقوق اساسی با موضوع بررسی الزامات حقوقی وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور در اصل 113 قانون اساسی با حضور اساتید حقوق اساسی دانشگاه‌های کشور و به دعوت و با حضور معاون حقوقی رییس‌ جمهوریی دوشنبه 19 اسفند در محل مجموعه فرهنگی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

شناسه خبر: 76043 -

سه شنبه 20 اسفند 1392 - 11:32

در این جلسه پس از خیر مقدم و طرح موضوع توسط خانم دکتر امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور راهکار‌های اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور با توجه به اصل تفکیک قوا و دیگر اصول قانون اساسی و تفسیرهای شورای نگهبان از این اصول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر امین‌زاده با توجه به انواع نظام‌های سیاسی حاکم در دنیا و نقش‌های متفاوت رییس‌جمهور در این نظام‌ها، رییس‌جمهور را به عنوان نماد ملی کشور مسئول اجرای قانون اساسی دانست و سپس با اشاره به اینکه اصل 113 قانون اساسی مشابه اصل 5 قانون اساسی فرانسه است، به تغییرات قانون اساسی در سال 1368 توجه نموده و این پرسش را مطرح نمود که با توجه به نظام حقوقی موجود در کشور باید چه نقشی برای رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی قائل شد؟
در ادامه جلسه آیت‌الله موسوی بجنوردی رییس دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی بر ضرورت تدوین قانون عادی برای تبیین نحوه نظارت رییس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی تأکید نمود و افزود تفسیر قانون اساسی باید با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی انجام شده و کاشف از اراده واضعین باشد.
دکتر حسین مهرپور عضو اسبق شورای نگهبان و استاد و رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به ضرورت تفسیر منطقی قانون اساسی اشاره کرد و افزود: قانونگذار کار عبث نمی‌کند پس باید برای وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور معنای مفیدی لحاظ کرد. اصول معطل مانده قانون اساسی باید توسط رییس جمهور اجرایی شوند و چنانچه اجرای آن نیازمند تدوین قانون عادی است قانون عادی تهیه و به مجلس ارائه شود.
دکتر مهرپور نقض سیستماتیک قانون اساسی را نیز مترادف با عدم اجرای آن دانست و پیگیری و اقدام برای جلوگیری از آن نقض را در حدود اختیارات رییس‌جمهور با ابرازی که قانون اساسی در اختیار او قرار داده تلقی نمود.
وی بر ضرورت تعامل سازنده بین قوا و همچنین مفاهمه با شورای نگهبان برای ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور تأکید کرد.
در ادامه جلسه آقایان دکتر طباطبایی موتمنی از پیشکسوتان حقوق عمومی کشور، دکتر حمیدرضا علومی رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر منصوریان و دکتر ویژه از اساتید حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر راسخ، دکتر جلالی، دکتر بیژن عباسی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی، دکتر رستمی از دانشگاه تهران و دکتر حبیب‌زاده از دانشگاه امام صادق به بیان نظرات خود و راهکارهای اجرای اصل 113 قانون اساسی پرداختند.
در پایان خانم دکتر امین‌زاده با تأکید مجدد بر رویکرد تعاملی دولت در اجرای قانون اساسی به اقدامات انجام شده در «معاونت اجرای قانون اساسی و توسعه حقوق شهروندی» معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشاره کرد و برای مثال به برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده در جهت اجرا و نظارت بر تحقق تکالیف دستگاه‌های اجرایی در خصوص اصل 50 قانون اساسی (حفاظت از محیط‌زیست) پرداخت.
همچنین وی با توجه به ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بررسی موضوعات مطروحه در مجمع حقوق‌دانان حقوق اساسی از دانشکده‌ها و گروه‌های حقوق دانشگاه‌ها برای برگزاری این کارگروه‌ها و اعلام نتایج آن به مجمع درخواست همکاری کرد.

شناسه خبر: 76043

- جلسات

- معاونت حقوقی

- نهاد ریاست‌جمهوری

فیلم مرتبطاخبار برگزیده