دیدار صمیمانه ریاست محترم جمهوری با دانشجویان -1

شناسه خبر: 73237 -

شنبه 16 آذر 1392 - 12:48

شناسه خبر: 73237

- دیدارهای داخلی

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده