آئین آغاز رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور

شناسه خبر: 131894 -

دوشنبه 19 مهر 1400 - 11:34

شناسه خبر: 131894

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی