سیستان و بلوچستان مقصد دومین سفر استانی رئیس جمهور

شناسه خبر: 130891 -

پنجشنبه 11 شهريور 1400 - 17:34

شناسه خبر: 130891

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی