در زمینه واردات واکسن نیز براساس مصلحت مردم عمل کردیم و امروز واکسن به اندازه کافی خریداری شده و وارد کشور می شود، در تولید واکسن داخلی هم اقدامات مهمی انجام شده است/ دولت تمام توان خود را در چند ماه باقیمانده برای دو امر مهم رفع تحریم و شکستن کمر کرونا به کار خواهد گرفت و بحمدالله تا امروز موفق بوده ایم

این کار عظیم و بزرگی که روز اول می‌خواستیم واکسن بیاوریم، یکی گفت واکسن از آنجا می‌خواهید بیاورید من نمی‌زنم، دیگری گفت من هم نمی‌زنم، چه کار کنیم شما نمی‌زنید؟ برای اینکه مردم را با شبهه و اشکال و اذهان مردم را تشویش کنند، گفتند نه ما آن واکسن را نمی‌زنیم معتبر نیست، آن یکی واکسن هم معتبر نیست، آن یکی هم معتبر نیست، پس چه کار کنیم؟ ما گوش نکردیم و به آنچه مصلحت مردم بود عمل کردیم. الحمدالله واکسن به اندازه کافی خریداری شده و وارد می‌شود و تزریق می‌شود و به خوبی پیش می‌رویم. در داخل هم با تمام توان دنبال این هستیم که واکسن داخلی ما هم انشاءالله به بازار بیاید و امیدواریم آن هم تا آخر خرداد، اوایل تیر واکسن داخلی ما هم به بازار بیاید و به هر حال واکسیناسیون شروع شود و بتوانیم از این خطر عبور کنیم. من به مردم از چند ماه پیش قول دادم و گفتم دولت تمام توان خود را در این چند ماه به کار می‌گیرد، مخصوصا برای دو امر رفع تحریم و شکستن کمر کرونا. فکر می‌کنم الحمدالله تا امروز موفق بودیم.

شناسه خبر: 121343 -

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 - 21:46

0% ...

شناسه خبر: 121343

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده