امیدوار کننده در برابر این ویروس این است که واکسن کوتاه تر از زمانی که فکر میشد، وارد بازار شد/ ویروس کرونا هم برغم چموشی، در برابر واکسن تسلیم شده است/ دنیا همچنان در پی تحرک شدید در زمینه واکسن است و همه در حال تلاش هستند اما امروز تولید واکسن با نیاز آن همخوانی ندارد

خوشبختانه در برابر این ویروس آنچه که امیدوارکننده است اینکه واکسن کوتاه‌تر از آن زمانی که فکر می‌شد وارد بازار شد. واکسن‌ها معمولاً یک زمان طولانی را طی کنند، بخاطر اضطراری که بود در همه مراحل این واکسن، زمانش را کوتاه کردند یک مراحلی را گفتند ازش صرف‌نظر کنیم. این واکسن به بازار آمد، این ویروس هم علیرغم چموشی‌اش، واکسن‌پذیر شد و در برابر واکسن تسلیم شد و همه آنهایی که امروز از واکسن استفاده می‌کنند. واکسن‌هایی که در سطح دنیا مورد تأیید است و استفاده می شود.آنهایی که واکسن زیاد استفاده می‌کنند مثلاً 60 ، 70 درصد جمعیت واکسن زدند. حتی توانستند تقریباً زنجیره را قطع کنند. آنهایی که کمتر زدند حتماً جلوی شدت مرگ و میر را گرفتند یعنی مرگ و میرها کاهش پیدا کرده است. دنیا البته در پی تحرک شدید در زمینه واکسن است. ممکن است در آینده واکسن‌های جدید به بازار بیاید، واکسن‌هایی با شرایط بهتر، تأثیر بیشتر و قیمت مناسب‌تر. همه در دنیا دارند تلاش‌ می‌کنند ، اما در عین حال تا امروز، تولید واکسن با نیاز واکسن با هم نمی‌خواند. یعنی نیاز واکسن میلیاردهاست. تولید میلیونی جلو می‌رود. میلیون با میلیارد همیشه این فاصله حفظ می‌شود. مگر اینکه در آینده یک تحرکات دیگری پیش بیاید یا این ویروس دست بکشد و خداحافظی کند والا این مشکل را داریم. امروز واکسن به اندازه کافی در دنیا وجود ندارد. نه در داخل کشور، نه در کشورهای دیگر. کشورهایی که توانستند به طور نسبتاً خوب از واکسن استفاده کنند. عددشان به اندازه یک دست است. 5، 6 کشور هستند که توانستند به اندازه خوب از واکسن، مثلاً از 30، 40 درصد بعضی از کشورها بیشتر هم توانستند مردم را واکسینه کنند، عدد محدود است و الا همه کشورها هنوز بخشی از مردم را واکسینه کردند باید ادامه دهند.

شناسه خبر: 121277 -

شنبه 25 ارديبهشت 1400 - 19:32

0% ...

شناسه خبر: 121277

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده