واقعیت ها را نمی بینند، سیاه نمایی می کنند ، فکر می کنند اگر چهره دولت را سیاه کردند چهره نظام سفید می شود، این کم عقلی را کجا ببریم/ واقعیت ها را به مردم بگوئیم، اینجا رسانه ها و دولت وظیفه سنگینی دارند و باید واقعیت ها را برای مردم بیان کنیم و توضیح دهیم

شما هر روز می‌بینید. همین امروز وزیر نیروی ما گزارش داد یکی از افتتاح‌های دیروز‌اش، بیش از هزار میلیارد تومان است. یک افتتاح‌اش هزار و 145 میلیارد تومان است. بالای هزار میلیارد تومان یک طرحی است که افتتاح کردیم و هر روز از این طرح‌ها است. حالا اعتبارش بیشتر و کمتر، هر هفته داریم افتتاح می‌کنیم. واقعیت‌ها را نمی‌بینند، سیاه‌نمایی می‌کنند، فکر می‌کنند اگر چهره دولت را سیاه کردند، چهره نظام سفید می‌شود. این کم‌عقلی را کجا ببریم؟ فکر می‌کنند اگر سیاه‌نمایی کردند دولت را، سفیدنمایی نظام می‌شود. بگذاریم کنار، هم سیاه‌نمایی و سفیدنمایی، همه را کنار بگذاریم. واقع‌نمایی کنیم. واقعیت‌ها را برای مردم بگوییم. اینجا یک وظیفه سنگینی بر دوش همه رسانه و بر دوش دولت است. ما باید واقعیت‌ها را بگوییم. ایام، ایام انتخابات است. تهمت‌ها و تخریب‌ها چند برابر می‌شود. باید واقعیت‌ها را برای مردم توضیح دهیم و بیان کنیم.

شناسه خبر: 121235 -

چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - 17:24

0% ...

شناسه خبر: 121235

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده