در بهداشت و درمان کار ایران در تاریخ قابل ذکر است/ بعد از کرونا در کشور ما فروشگاه ها غارت نشد و صف های طولانی برای گرفتن مواد بهداشتی و شستشو تشکیل نشد، مردم پشت در بیمارستانها نماندند و بیماران روی چمن حیاط بیمارستان ها نخوابیدند، این کاربزرگ دولت دوازدهم در شرایط تحریم بود.

در بهداشت و درمان و کارهای دیگر، کار ایران در تاریخ قابل ذکر است. شما می‌دانید برای مواد غذایی، مواد بهداشتی در اروپای پیشرفته مدرن مردم در صف بودند و از ساعت 10 صبح فروشگاه خالی می‌شد می‌رفتند تا روز بعد. بپرسید از ایرانی‌هایی که در اروپا زندگی می‌کردند، در فروردین پارسال، فروردین سال 99 چه وضعی داشتند و چه وضعی بود؟ حتی برای دارو، درمان و تخت و بیمارستان و برای مراجعه، در کشور ما اینها پیش نیامد. در کشور ما فروشگاه‌ها غارت نشد. در کشور ما صف‌های طولانی برای گرفتن مواد شست‌وشو و بهداشتی تشکیل نشد. مردم پشت در بیمارستان نماندند و به جای تخت بیمارستان، روی چمن حیاط بیمارستان نخوابیدند. اینها را همه مردم دیدند. این کار بزرگ دولت دوازدهم در شرایط تحریم بود که انجام داد و باز هم انجام می‌دهد و باز هم ادامه می‌دهد تا روزی که ان‌شاء الله به نتیجه نهایی برساند.

شناسه خبر: 121233 -

چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400 - 17:22

0% ...

شناسه خبر: 121233

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده