موج چهارم کرونا خیز بسیار بلندی داشت/ امروز گزارش ها حاکی از این بود که برغم برخی افت و خیزها، در همه استانها به پیک نهایی بیماری رسیده ایم و مسیر نزولی شروع شده است/ با وجود بیشتر بودن مبتلایان در موج چهارم، تعداد فوتی ها با موج سوم برابر بوده است که نشان از افزایش مهارت کادر درمان و افزایش رعایت نکات بهداشتی است

هفته‌های گذشته همانطور که مردم ما مستحضر هستند با یک موج چهارم مواجه شدیم که در گراف‌ها هم به خوبی مشخص است که این خیز یک خیز بسیار بلندی بود، بیش از خیز اول، دوم و سوم و نوع ویروس هم موتاسیون یافته و خطرناک بود؛ ویروس انگلیسی بود. بحمدالله گزارشی که امروز دیدیم، گرچه در استان‌ها افت و خیزهایی را مشاهده می‌کنیم، اما عمدتا همه جا می‌توانیم بگوییم در همه استان‌ها به پیک نهایی رسیدیم و مسیر نزولی پیک شروع شده است. نکته بسیار مهمی که اینجا ذکر شد این بود که برغم اینکه مبتلایان در این دوره از دوره‌های قبل بسیار بیشتر بودند، اما فوتی‌های این دوره تقریبا مساوی فوتی‌‌های دوره سوم بودند و این نشانِ مهارت مدافعین سلامت ما، کار و کوشش و تلاش فوق‌العاده آنها و همچنین مراعات خودِ مردم هست. مردم به این اصول بهداشتی کاملا آشنا شدند و مراعات می‌کنند. ابتلا هم البته سخت است، ولی مهم این است که شخص بعد از چند روز سختی بیماری به سلامت انشاءالله به خانه خود برگردد و این کار الحمدالله به خوبی انجام شده و از همه مدافعین عزیز سلامت در سراسر کشور و از همه مدیریت‌ها، از قرارگاه در تهران، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دانشگاه‌ها و روسای دانشگاههای علوم پزشکی و همه آنهایی که دست به دست هم دادند، تلاش کردند، نیروهای مسلح، نظاری که خیلی کمک کردند، نیروی انتظامی و همه آنهایی که برای کسب و کارها و ترددها نظارت کردند، از همه آنها تشکر می‌کنیم.

شناسه خبر: 121148 -

شنبه 18 ارديبهشت 1400 - 19:24

0% ...

شناسه خبر: 121148

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده