از همه مردم عزیز و فهیم سراسر ایران تشکر می کنم که در مراسم شب های عزیز و پر فضیلت قدر، حداکثر اصول و پروتکل های بهداشتی را مراعات کردند

شبهای بسیار پرفضیلت قدر را پشت سر گذراندیم. لازم می‌دانم از همه مردم عزیز و فهیم سراسر ایران سپاسگزاری و تشکر کنم که در شبهای قدر و برغم اهمیت فوق‌العاده‌ای که این شبها دارد و به تعبیر قرآن شب قدر از هزار ماه برتر و بالاتر هست، همه آنها هم علاقه داشتند در مجالس و محافل شرکت کنند. بر اساس گزارشی که امروز در آغاز جلسه شنیدیم، آنهایی که شرکت کردند، حداکثر پروتکل ها را مراعات کردند. آنهایی هم که احتیاط کردند و شرکت نکردند در منازل خود از طریق صدا و سیما و یا سایر رسانه‌های جمعی بهره‌مند شدند و از برنامه‌های بسیار خوب شبهای قدر استفاده کردند. خداوند از همه آنها قبول کند و ما هم از آنها تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم به خاطر اینکه اصول بهداشتی را به خوبی مراعات کردند.

شناسه خبر: 121147 -

شنبه 18 ارديبهشت 1400 - 19:23

0% ...

شناسه خبر: 121147

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده