واکسیناسیون روند خود را طی می کند و گروه اول که بسیار مهم بود واکسن خود را دریافت کردند/ واکسیناسیون گروه دوم (سالمندان و بیماران زمینه ای) آغاز شده و در حال انجام است / می توان الحاقیه ای به سند ملی واکسیناسیون برای تقدم دادن به برخی مشاغل و اصناف که زیاد با مردم ارتباط دارند اضافه کرد

خوشبختانه گروه اولی که بنا بود واکسن را دریافت کنند، یعنی کادردرمان و گروه مدافعین سلامت و برخی از مشاغلی که دارند با آنها همکاری در بعضی بخش‌ها می‌کنند، اینها واکسن را دریافت کردند و این بخش اول بسیار مهم بود. بخش دوم هم بحمدالله شروع شد و آن بخش سالمندان و در کنار سالمندان افرادی است که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند. گروهی از سالمندان هفته پیش شروع شده که این هفته شاید به اتمام برسد، آخر این هفته دو مرتبه گروه بعدی و همین‌جور امیدواریم به تدریج در ماه اردیبهشت و خرداد بتوانیم همه اینها را انجام بدهیم، همه سالمندان و همه بیماری‌های زمینه‌ای ان‌شاء الله امیدواریم که تا آخر خرداد واکسیناسیون اینها انجام بگیرد. اگر به همین مدل و چارچوبی که بناست وارد شود. واکسن‌ها به همین صورت وارد شود، بعد هم گروه‌های بعدی انجام خواهد شد. البته درمورد گروه‌های بعدی خیلی در آن سند فکر نکردیم می‌توانیم الحاقیه‌ای به آن اضافه کنیم، برخی از دوستان گروه‌هایی را می‌گویند که خیلی با مردم سر و کار دارند، آنها یک تقدمی دارند بر دیگران. یک کسی راننده تاکسی و راننده اتوبوس است این خیلی در تردد است. یا مشاغلی دارند که مرتب با مردم در تماس هستند یا نیرویی است که در مرز است حفاظت می‌کند یا نیروی پلیسی است که در خیابان است و درگیر است. آن را هم می‌توانیم وقتی که به گروه‌های بعدی می‌رسیم تقدم دهیم و ان‌شاء الله هر چه سریع‌تر این واکسیناسیون را ادامه دهیم.

شناسه خبر: 121050 -

شنبه 11 ارديبهشت 1400 - 18:05

0% ...

شناسه خبر: 121050

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده