برخی از مطالب مطرح شده در نوار صوتی محرمانه، نظر دولت و رئیس جمهور نیست

این فایل صوتی که منتشر شده چند نکته است. نکته اول اینکه این فایل، بنا بوده به صورت محرمانه باشد، بخشی ازآن منتشر شود، بخشی هم به عنوان سند محرمانه برای آینده تاریخ بماند مثل همه اسنادی که داریم و می‌ماند و آینده از آن استفاده می‌شود یا مسئولین مربوطه می‌توانند گوش دهند و آن سند را بببینند و از آن استفاده و بهره‌برداری کنند. اینجا یک سرقتی انجام گرفته است. فردی یا جمعی یا گروهی، هر که است، احتمالاتی است که وجود دارد، مسئول این کار وزارت اطلاعات است. وزارت اطلاعات باید تمام توان خودش را بکار بگیرد، بفهمد که این فایل صوتی چگونه سرقت شده است و باید گزارش دهد و به مردم بگوید چه شده است. به هر کسی در این زمینه قصور و تقصیر،دارد نباید هیچ رحمی بشود، کسی تقصیری کرده و قصوری کرده باید قاطعانه با آن برخورد شود . مسأله دوم درباره مطالبی است که منتشر شده، برخی ازاین مطالب ‌که عادی است، برخی از این مطالب نظر دولت یا نظر شخص رئیس جمهور نیست به هر حال هر وزیر و مقامی ممکن است نظراتی و نکاتی داشته باشد و این نکات را بخواهد به صورت محرمانه برای آینده بماند. اشکالی ندارد هر کس ممکن است خاطرات محرمانه‌ای داشته باشد، نکاتی را در آن ثبت و ضبط کند.

شناسه خبر: 121002 -

چهارشنبه 8 ارديبهشت 1400 - 16:47

0% ...

شناسه خبر: 121002

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده