دولت تدبیر و امید از ابتدا یکی از محورهای توجه خود در عرصه اقتصاد را توسعه فعالیت‌ها و بنگاه‌های دانش‌بنیان قرار داد و تلاش کرد ارتباط صحیحی بین دانشگاه و عرصه تولید ایجاد کند و نتیجه این تلاش‌ها این بود که 55 شرکت فعال دانش بنیان در ابتدای دولت یازدهم امروز به بیش از 6 هزار شرکت فعال رسیده‌اند./ توسعه فعالیت‌ها و افزایش تعداد بنگاه‌های دانش‌بنیان در کشور اقتصاد ایران را متحول کرده است/ بهترین نمونه گواه برای اثبات این مدعا عملکرد بنگاه‌های دانش‌بنیان در مقابله با شیوع کرونا بود.

شناسه خبر: 120955 -

دوشنبه 6 ارديبهشت 1400 - 19:44

0% ...

شناسه خبر: 120955

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده