امروز با مقاومت و ایستادگی ملت و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش های انجام شده ، همه دنیا و خود آمریکا به شکست جنگ اقتصادی اعتراف می کنند./ اگر می خواهیم ایران ما پیشرفت کند باید جایگاه علمی و اقتصادی کشور را ارتقا ببخشیم./اگرچه اهمیت بهره‌گیری از علم روز در مدیریت اقتصادی اثبات شده است اما به هیچ وجه نمی‌توان از کنار اهمیت تجربه در ارتقای کیفیت مدیریت اقتصاد عبور کرد.

شناسه خبر: 120948 -

دوشنبه 6 ارديبهشت 1400 - 19:24

0% ...

شناسه خبر: 120948

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده