دولت خود را متعهد می داند تا زمان به بازار آمدن واکسن داخلی، واکسن مورد نیاز خارجی را وارد کند / کار تولید واکسن داخلی با همه توان درحال انجام است / دولت را معصوم نمی دانیم اما همه توان خود را برای هرچه مورد نیاز بوده به کار گرفته و با تمام وجود پای کار بوده ایم

نکته دومی که در همین بحث واکسن می‌خواهم تاکید کنم، این است که دولت خودش را متعهد می‌داند که واکسن خارجی را بیاورد، تا زمانی که واکسن‌های داخلی ما بتواند به بازار بیاید. اگر هم به بازار آمد، نیاز خارجی داشته باشیم، باز هم تامین می‌کنیم. همه توان را هم برای تولید واکسن داخلی به کار می گیریم. یکی از این دستگاه‌هایی که تولید واکسن را دنبال می‌کند، آمده بود و گله‌ای داشت، به او گفتیم ریال چقدر؟ ما می‌خواهیم زودتر تولید کنیم، بگویید ریال چقدر، ارز چقدر؟ در همین جلسه بگویید تا تامین کنیم. بگویید وزارت بهداشت و درمان باید برای شما چه کار کند؟ با همه توان پشت سر تولید واکسن داخلی هستیم برای اینکه ممکن است این ویروس جزو ویروس‌هایی باشد که سالها گرفتار آن باشیم و نمی‌دانیم چه وقت تمام می‌شود. مثلا سال 1400 تمام می‌شود یا 1401 هم گرفتار آن هستیم یا این چیزی مثل آنفلوانزاست؟ سالها ممکن است موتاسیون پیدا کند و هر سال واکسن بخواهیم، هنوز نمی‌دانیم چون این ویروس ناشناخته‌ای است و قدم به قدم با آن آشنا می‌شویم. بنابراین دولت به سهم خود، ممکن است دولت قصور یا تقصیری داشته باشد، دولت را معصوم نمی‌دانیم، ولی دولت از روز اول یعنی از روز اولی که در سال 98 ورود این ویروس برای ما محرز شد، همه توان خود را به کار گرفته برای هر چه که نیاز بوده، هر دارویی که نیاز بوده، هر امکاناتی که برای بیمارستان‌های ما مورد نیاز بوده و چه تلاش عظیم و بزرگی در این مدت انجام گرفته است. چه برای کیت‌های تشخیص، چه برای وسایل بهداشتی، چه برای ماسک، چه برای ونتیلاتور، تمام امکاناتی که نیاز داشتیم برای بیمارستان، برای افراد، واقعا بخش تولید ما با همه وجود پای کار بوده است.

شناسه خبر: 120918 -

شنبه 4 ارديبهشت 1400 - 18:48

0% ...

شناسه خبر: 120918

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده