در 8 سال دولت های یازدهم و دوازدهم برغم همه مشکلات و تحریم ها، در کشاورزی توفیقات بسیار مهمی را بدست آوردیم / اقدامات انجام شده در زمینه آبیاری تحت فشار و سامانه های مدرن آبیاری در این 8 سال، قابل مقایسه با کل تاریخ کشور است

خداوند بزرگ را شاکریم که در این هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم برغم همه فرازونشیب‌ها و تحریم‌ها و مشکلات و حوادثی مثل کرونا باز هم در کشاورزی توفیقات بسیار مهمی را بدست آوردیم آبیاری تحت فشار و سامانه‌های مدرن آبیاری در این هشت سال را می توان با کل تاریخ ایران مقایسه ‌کنیم. اگر آنچه در رژیم گذشته و از اول انقلاب تا حالا هرچه که بوده همه را که کنار هم قرار دهیم به اندازه همان و کمی بیشتر در این هشت سال انجام گرفته است. این کارِ بسیار بزرگ و عظیمی است که انجام گرفته است. این کار باعث می‌شود در مساله سموم ، در مساله کیفیت محصولات و مهم‌تر از آن در مصرف آب، صرفه‌جویی شود در کشوری هستیم که در شرایط خشکسالی قرار داریم، باید در استفاده از آب حداکثر مراعات را انجام دهیم و یکی از راههای آن همین است. امروز گزارش شد که 260میلیون مترمکعب آب را به دشت سیستان منتقل کردیم که اگر این سیستم نبود و سیستم نقل و انتقال آب از طریق لوله نبود و از طریق انهار و مثل سابق انجام می دادیم 150میلیون مترمکعب آب از بین می‌رفت، پس خیلی مهم است. سیستم‌های نوینی که انجام می‌گیرد برای این است که بتوانیم از آب حفاظت و حراست کنیم و به بهترین وجه استفاده کنیم. آماری هم اعلام شد که بهره‌وری 6 درصد بالا رفته است و این مهم است که بهره‌وری از 39 به 45 رسیده است. در یک سال گذشته سال خشکی داشتیم یعنی سال آبی خودمان را که تا پایان شهریور ادامه پیدا می‌کند در این سال آبی نسبت به سال آبی قبل 50 درصد کاهش بارندگی داریم . سیستان و بلوچستان و هرمزگان جزو آنهایی است که بارندگی بسیار کمی داشتند و اصلا قابل ذکر نیست و نشان می‌دهد که استان‌ها در مشکلات هستند لذا‌ برای آب آنها باید فکر کنیم، برای آب آشامیدن و کشاورزی آنها در تابستان باید فکر کنیم.

شناسه خبر: 120899 -

پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400 - 16:31

0% ...

شناسه خبر: 120899

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده