تشویق کشاورز و خودکفایی در این زمینه بسیار مهم است

یکی از کارهای اساسی در بخش کشاورزی نیروی انسانی است و این نیروی انسانی هم باید مهارت لازم پیدا کند و هم باید از حالت سنتی به دنیای مدرن وارد شود هم باید نشاط و روحیه لازم برای کار و فعالیت داشته باشند،‌ برای آنها صرف داشته باشد اگر صرف نداشته باشد نمی‌توانند بمانند، نمی‌توانند زندگی کنند و چقدر شغل اینها شریف و مهم است. کارهای علمی زیادی در این زمینه صورت می‌گیرد اما در عین حال باید کشاورز طوری باشد که قیمت جنس و محصول به گونه‌ای باشد که برای او صرف داشته باشد بداند که سودی برای او دارد و بتواند ادامه دهد. برای اینکه کشاورز بتواند زندگی بهتری داشته باشد میلیون‌ها نفر مستقیم و غیرمستقیم در این شغل هستند یک بخش نمونه آن مساله گندم است، گندم سمبل است یعنی وقتی می‌گوییم امنیت غذایی سمبل آن گندم می‌شود، سمبل آن نان می‌شود و مردم هم می‌گویند در سفره ما نان هست یا نیست، غذای دیگر هم می‌خورند ولی در کشور ما غذای اصلی نان است. گندم غذای اصلی است و بسیار مهم است و لذا تشویق کشاورز و خودکفایی در این زمینه بسیار مهم است.

شناسه خبر: 120868 -

چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400 - 15:36

0% ...

شناسه خبر: 120868

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده