امروز باید جهان پس از کرونا را ببینیم یعنی بهداشت و سلامت را به عنوان مساله اول در نظر بگیریم که هر زمان ممکن است با یک اپیدمی و یک پاندمی مواجه شویم

امروز باید جهان پس از کرونا را ببینیم یعنی بهداشت و سلامت را به عنوان مساله اول در نظر بگیریم که هر زمان ممکن است با یک اپیدمی و یک پاندمی مواجه شویم. همین پاندمی که الان گرفتار آن هستیم، نمی‌دانیم پایان این ویروس کجاست یعنی چه وقت تمام می‌شود. برای ما روشن نیست یعنی آیا این ویروس جهش‌ها و شرایط دیگری پیدا می‌کند؟ آیا با واکسن این مساله به طور کامل حل می‌شود یا حل نمی‌شود؟ هنوز هیچ چیز روشن و مبرهن و قطعی و صددرصدی وجود ندارد. هنوز با این ویروس تقابل می‌کنیم یک زمانی ما غالب می‌شویم و یک زمانی او غالب می‌شود. در سطح دنیا هم این چنین است و لذا موج اول آمد و بشر بر آن پیروز شد بعد دومرتبه در مقطعی موج دوم و سوم درست شد و توانست از موج آن هم عبور کند الان بشر با موج چهارم مواجه است ما هم همینطور گرفتار هستیم. کشورهای دیگر هم گرفتار هستند و هر جا هم یک ویروس جدیدی ظهور و بروز پیدا می‌کند البته همان ویروس کروناست منتها با جهش‌هایی که پیدا کرده و این موتاسیون بسیار نگران کننده است که امروز پیش روی ما است.

شناسه خبر: 120863 -

چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400 - 14:13

0% ...

شناسه خبر: 120863

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده