عملکرد دولت این است که در سه سال و نیم جنگ اقتصادی با کمک ملت در مقابل دشمن مقاومت و ایستادگی کرد و ما امروز با قدرت بیشتری در وین مذاکره می کنیم/ مقاومت ملت در برابر جنگ اقتصادی دشمن بالاترین افتخار برای دولت دوازدهم است

عملکرد دولت این است. در این سه سال و نیم در یک جنگ اقتصادی مقاومت و ایستادگی کرده و کشور را حفظ کرده، در حالی که آنها می‌خواستند کشور و اقتصاد کشور را به هم بریزند. نتیجه آن این است که امروز ما با قدرت بیشتری در وین مذاکره می‌کنیم، یعنی دولت یازدهم که در وین و در ژنو و در لوزان با قدرت مذاکره می‌کرد، امروز قدرتمندتر مذاکره می‌کند و معنای آن این است که فشار حداکثری به طور کامل شکست خورده است. معنای آن این است که ملت ایران توانسته به خوبی مقاومت و ایستادگی کند. اگر از من بپرسند، به عنوان کسی که هم دولت یازدهم و هم دولت دوازدهم را اداره کردم و هم مساله توافق هسته‌ای را در دولت یازدهم داشتم و هم بالاترین رشد اقتصادی دورقمی را در دولت یازدهم و هم تورم تک رقمی را در دولت یازدهم داشتم، با همه مسائلی که داشتیم و حرکتی که در دولت انجام دادیم، اما از لحاظ پایه‌های اقتصادی و زیربناهای اقتصادی، به نظر من افتخار بالاتر در دولت دوازدهم به دست آمد. ممکن است برای مردم این حرف عجیب باشد. در دولت دوازدهم مردم در فشار و تنگنا بودند، از لحاظ اقتصادی فشار بزرگی به مردم وارد شد. کرونا هم آمد و قبل از آن سیل هم آمد. همه اینها کنار هم ضمیمه شد، اما افتخار بزرگ در دولت دوازدهم این است که توانستیم در برابر یک فشار حداکثری جهانی ایستادگی کنیم. اینکه می‌گویم جهانی ممکن است بگویید آمریکا شما را تحریم کرده، اما وقتی آمریکا به ما فشار آورد، هیچ‌کس حاضر نشد یا به هر حال نخواست در این شرایط به خاطر فشار آمریکا، حتی دوستان ما با ما کار نکردند، حتی همسایگان ما با ما کار نکردند اما این دولت توانست در کنار یک ملت بزرگ و رهبری فرهیخته این سه سال و نیم را با عزت بگذراند. وسط این بحران و فشار اقتصادی و جنگ اقتصادی کرونا هم آمد.

شناسه خبر: 120843 -

سه شنبه 31 فروردين 1400 - 22:04

0% ...

شناسه خبر: 120843

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده