برغم اینکه دولت تبلیغات کافی در اختیار نداشت مردم برای دولت دوازدهم دوباره با رای بالاتر به همین رئیس جمهور رای دادند/ مسیری که ما انتخاب کردیم مسیر درستی بود اما در دولت دوازدهم ما با یک دیوانه در دولت آمریکا مواجه شدیم که به هیچ چارچوبی پایبند نبود

در دولت دوازدهم دومرتبه به همین رئیس جمهور با رای بالاتر رای دادند. یعنی اگر آن دوره سال 92 با 18 میلیون و خورده‌ای رای دادند، این دفعه با 24 میلیون رای دادند. پس مردم هم حس کردند، علیرغم اینکه به قول بعضی از اعضای جلسه، دولت امکانات تبلیغاتی کافی در اختیار نداشت. اصلا امکانات تبلیغاتی برای دولتی که می‌خواهد فراحزبی باشد، خیلی سخت است. دولتی که نه صدا و سیما دارد و نه حزبی دارد. یعنی دولت حزبی نیست و غیرحزبی است، اینجا کار سخت می‌شود. تبلیغات یعنی واقعیت‌ها برای مردم درست تبیین نمی‌شود. علیرغم همه موفقیت‌‌هایی که در دولت یازدهم داشتیم و می‌توانیم اینها را کنار هم قرار بدهیم. از توافق هسته‌ای که یک توافق بسیار مهمی در سطح جهان بود و توانستیم با 6 قدرت بزرگ بحث و مذاکره کنیم و به یک چارچوبی برسیم. همین امروز هم از نظر دنیا باز هم آن چارچوب بهترین چارچوب است. یعنی راه دیگری نداریم و باز هم اگر بخواهیم مسائل خودمان را با دنیا حل کنیم، باید به برجام و احیای برجام برگردیم و برجام را اجرایی و عملیاتی کنیم. پس مسیر ما مسیر درستی بوده که انتخاب کردیم، منتها در دولت دوازدهم با یک دیوانه مواجه شدیم. شما چه کار می‌توانید بکنید! یک کسی در یک کشوری روی کار آمده که به هیچ قانونی، به هیچ چارچوبی پایبند نیست. نه اینکه برجام را به هم زده، بقیه توافقات را هم به هم زده، مگر معاهده پاریس نبود، معاهده آب و هوا را کنار گذاشت، مگر در مسائل دیگر نبود، توافقاتی که در نفتا داشت کنار گذاشت، در پاسیفیک داشت کنار گذاشت، همه توافقاتی که داشت اینها را زیر پا گذاشت و کنار گذاشت و برجام را هم کنار گذاشت. مشکلات در این شرایط شروع شد، یعنی کشور وارد یک جنگ اقتصادی شد. یک جنگ اقتصادی تحمیلی علیه ملت ایران، حال با این جنگ اقتصادی چه کار کردیم؟

شناسه خبر: 120842 -

سه شنبه 31 فروردين 1400 - 22:02

0% ...

شناسه خبر: 120842

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده