در دولت یازدهم هدف ما این بود که نظام اقتصادی سالم تری داشته باشیم و به گونه ای نباشد که از بانک مرکزی و امکانات کشور بدون نظام مندی درست حرکت کنیم/ هیچوقت از پایه پولی استفاده نکردیم و توانستیم تورم را مهار کنیم

در دولت یازدهم هدف ما این بود و این هدف را اعلام کردیم، گفتیم می‌خواهیم یک نظام اقتصادی سالم‌تری داشته باشیم تا اقتصاد به گونه‌ای نباشد که از بانک مرکزی، از امکانات کشور بدون نظام‌مندی درست بخواهیم استفاده کنیم. بر همین مبنا حرکت کردیم. هیچ‌وقت در دولت یازدهم و حتی در دولت دوازدهم نیامدیم از پایه پولی استفاده کنیم، یعنی به بانک مرکزی بگوییم که اسکناس چاپ کند یا این کار را انجام دهید. همین باعث شد که توانستیم تورم را در دولت یازدهم مهار کنیم. به مردم اقتصادی را وعده دادیم که در آن اقتصاد بتوانیم به یک تورم تک رقمی و به یک رشد دورقمی برسیم و به هر دو رسیدیم. یعنی از سال 94 تورم تک رقمی شد. در 95 تک رقمی بود، البته اواخر 94 تک رقمی شد، 95 تک رقمی بود، 96 تک رقمی بود. حتی در سال 97 که جنگ اقتصادی آغاز شد در سه ماه اول باز تک رقمی بود، یعنی توانستیم تورم تک رقمی که دنبال آن بودیم، بعد از 26، 27 سال محقق کنیم که تا آن زمان در کشور تورم تک رقمی مداوم نبود. البته مدت کوتاهی تورم تک رقمی داشتیم، اما اینکه 2 سال، 2 سال و نیم بتوانیم تورم تک رقمی را ادامه دهیم، این کاری بود که دنبال کردیم. رشد دو رقمی هم اینچنین بود. کار را در شرایطی در دولت آغاز کردیم که رشد ما منهای 7.4 بود. این رشد منفی 7.4 را به مثبت دورقمی رساندیم. کار آسان و ساده‌ای نبود. کاری که شروع کردیم تقریبا در همان سال بعد توانستیم این رشد منفی را مهار کنیم و در سال 95 به رشدی رسیدیم، رشد دورقمی که در دنیا هم بالاترین رشد را داشتیم. سال 95 بالاترین رشد اقتصادی دنیا برای دولت ایران بود. پس تورم را تک رقمی کردیم و رشد را هم دورقمی کردیم.

شناسه خبر: 120840 -

سه شنبه 31 فروردين 1400 - 21:51

0% ...

شناسه خبر: 120840

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده