در شرایط امروز کشور همه تلاش ما باید این باشد که انتخاباتی پرنشاط برگزار کنیم و خیلی مهم است که مردم در انتخابات به استراتژی و برنامه رای بدهند / براساس قانون اساسی خط و مشی و برنامه با رئیس جمهور است و به همین خاطر مردم به رئیس جمهور رای می دهند

اما در این مقطعی که الان هستیم، با شرایطی که امروز قانون اساسی ما می‌گوید، با شرایطی که امروز طبق قانون عمل می‌کنیم، همه تلاش ما باید این باشد که یک انتخابات پرنشاطی را برگزار کنیم و این خیلی مهم است که مردم در انتخابات به استراتژی رای بدهند، به برنامه رای بدهند. خیلی اهمیت دارد. البته در قانون اساسی ما، از نظر بنده این قانون اساسی باید تفسیر شود. این قانون اساسی در یک جایی به صراحت می‌گوید برنامه به عهده رئیس جمهور است، یعنی اصل 134 قانون اساسی به صراحت می‌گوید که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است که با مشورت با وزیران تعیین می‌کند. بر همین مبنا مردم می‌آیند در انتخابات ریاست جمهوری رای می‌دهند، یعنی رئیس‌جمهور می‌آید برنامه‌ای را به مردم ارائه می‌کند و مردم رای می‌دهند. بعد هم وقتی رئیس جمهور کابینه خود را به مجلس معرفی می‌کند، با برنامه معرفی می‌کند و مجلس هم به برنامه رئیس جمهور و به افرادی که رئیس جمهور به عنوان وزیر معرفی کرده، رای می‌دهد. پس قانون اساسی می‌گوید برنامه در اختیار رئیس جمهور است. یک بار در انتخابات، معمولا هر رئیس جمهوری برنامه‌ای به مردم ارائه می‌کند، در مجلس هم همینطور. اینها ابهاماتی است که باید بعد رفع شود، چون الان رئیس جمهور یک برنامه‌ای به مردم ارائه می‌کند، به مجلس هم یک برنامه‌ای ارائه می‌کند و برای کابینه خود رای اعتماد می‌گیرد، دومرتبه یک قانون 5 ساله دیگر نوشته می‌شود. این هم جزو مسائلی است که جای بحث و بررسی دارد و جای حل مساله دارد. البته نظر شخصی بنده از نظر قانون اساسی روشن است، ولی به هر حال قانون اساسی باید تفسیر شود. باید روی آن فکر شود. باید ببینیم وقتی مردم پای صندوق می‌آیند به چه رای می‌دهند؟ به برنامه رای می‌دهند، به فرد رای می‌دهند، به حزب رای می‌دهند، به جناح رای می‌دهند، به چه رای می‌دهند؟ اینها چیزهایی است که باید برای آینده یک مقدار روشن‌تر و مشخص‌تر کنیم.

شناسه خبر: 120838 -

سه شنبه 31 فروردين 1400 - 21:47

0% ...

شناسه خبر: 120838

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده