مردم ما در کنار همدیگر ایستادند، مردم به صحنه آمدند همه فعالان، همه شرکت‌های دانش‌بنیان، همه آنهایی که خیر بودند، در کنار هم قرار ‌گرفتند.

افتخار ملت ما و دولت به عنوان خادم ملت این بوده که در طول این 3.5 سال که هیچ کس ما را یاری نکرد. هیچ کس ما را کمک نکرد ، توانستیم ایستادگی کنیم. حتی وقتی در کنار تحریم کرونا اضافه شد ، قاعدتاً هر بی‌رحمی هم در آن شرایط می‌بایست بگوید در این شرایط کرونا و در این شرایط اپیدمی، اینجا دیگر تخفیف دهیم و رها کنیم. لااقل در دارو به مردم فشار نیاوریم اما همان روش را دشمن حتی در دوران کرونا ادامه داد. اما مردم ما در کنار همدیگر ایستادند، مردم به صحنه آمدند همه فعالان، همه شرکت‌های دانش‌بنیان، همه آنهایی که خیر بودند، در کنار هم قرار ‌گرفتند. از 1.5 سال گذشته فشار کرونا اضافه شده است، البته همه کشورهای دنیا در فشار هستند، این معضل، معضل ایران نیست برای همه کشورها است. ویروسی جهش یافته است. ویروسی که تغییر شکل و ماهیت و فعالیت داده است. موج چهارمی با آن مواجه شدیم با موج‌های قبلی قابل مقایسه نیست. عین این وضع در کشورهای اروپایی و در آمریکای لاتین و آمریکا است و همه جا با این مشکل مواجه شدند. در واقع یک ویروس جدید با شرایط جدید وارد شده است اما در عین حال مردم مقاومت و ایستادگی کرده و همدیگر را یاری کردند.

شناسه خبر: 120814 -

دوشنبه 30 فروردين 1400 - 22:16

0% ...

شناسه خبر: 120814

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده