وانستیم در این 3.5 سال بایستیم و در برابر همه فشارها ایستادگی کنیم و نشکستیم تا جایی که همه دنیا قبول دارد و کشوری نیست که بگوید فشار حداکثری نسبت به ملت ایران موفق بود. خود آنهایی که این کار را کردند خودشان می‌گویند ناموفق بوده است

الان در همین مقطعی که هستیم یعنی مقطع کرونا، مقطع فشارهای اقتصادی، خیلی حرف‌ها زده می‌شود که فلان کار چرا نشد و چرا انجام نگرفت ما یک کشوری هستیم که 3.5 سال است که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم هیچ کشوری چنین شرایطی را پیدا نکرده است اما توانستیم در این 3.5 سال بایستیم و در برابر همه فشارها ایستادگی کنیم و نشکستیم تا جایی که همه دنیا قبول دارد و کشوری نیست که بگوید فشار حداکثری نسبت به ملت ایران موفق بود. خود آنهایی که این کار را کردند خودشان می‌گویند ناموفق بوده است. حتی مسئولین دولت قبلی و همان‌ها که این فشار را طراحی کردند می‌گویند این فشار، فشاری بوده که به اهدافش نرسیده است. آنها می‌خواستند ظرف 6 الی 7 ماه یا یک سال ما را تسلیم کنند اما ناموفق بودند. در این شرایط خاص کشور و وقتی در جنگ هستیم خیلی مسایل پیش می آید و خود به خود در آن سرمایه‌هایی که می‌خواستیم خرج کنیم برای اینکه جامعه را در رفاه قرار دهیم و توسعه کشور را پیش ببریم، نقص ایجاد می‌شود . وقتی جنگی بر شما تحمیل می‌شود، مگر می‌شود جنگ، شهید و زخمی و مجروح و معلول ندهد. طبیعی است. وقتی وارد محیط اینچنینی می‌شویم، مشکلات فراوانی هم برای ما دارد.

شناسه خبر: 120813 -

دوشنبه 30 فروردين 1400 - 22:13

0% ...

شناسه خبر: 120813

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات