اگر این تعبیری که در اسلام آمده امر به معروف، نهی از منکر قبل از اینکه دیگران را به معروف دعوت کنیم و از منکر نهی کنیم باید برای مردم به عنوان معروف و کار نیک و کار شایسته جا بیفتد این در سایه فرهنگ‌سازی در جامعه است.

اساس این است که کار خیر و کار خیر جمعی به عنوان یک وظیفه، نیاز و نشاط برای خودمان و برای جامعه ضروری است. در اینجا بحث شد که در کنار آگاهی‌بخشی جامعه در توانمندساختن جامعه هم باید مردم را آگاه کنیم و باید نسل جوان و جامعه را آگاه کنیم. برخی از آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی که داریم در اثر ناآگاهی است اگر همه ویژگی‌ها و قسمت‌های مسأله برای نسل و جامعه تبیین و روشن شود، گاهی وقت‌ها با خود فهم و درک درست مسأله آن مشکل حل می‌شود . گاهی وقت‌ها طرف آگاهی دارد اما نیاز دارد که ما آن را یاری کنیم و توانمندش کنیم تا بتواند شغل لازم داشته باشد و محل کسب و کار و فعالیت داشته باشد همه اینها جایی است که بعد از آگاه‌سازی دنبال توانمندسازی جامعه هستیم خیلی چیزها در جامعه ما باید به فرهنگ تبدیل شود. بعضی وقت‌ها یک کارهایی است که ممکن است یک نفر الی 10 نفر انجام دهند اما تبدیل به فرهنگ نمی‌شود. اگر این تعبیری که در اسلام آمده امر به معروف، نهی از منکر قبل از اینکه دیگران را به معروف دعوت کنیم و از منکر نهی کنیم باید برای مردم به عنوان معروف و کار نیک و کار شایسته جا بیفتد این در سایه فرهنگ‌سازی در جامعه است. یک وقتی کسی نظافت خیابان را بهم می‌زند و آشغالی را پرت می‌کند و احساس شرم هم نمی‌کند این باید تبدیل شود به فرهنگی که او احساس شرم کند.

شناسه خبر: 120812 -

دوشنبه 30 فروردين 1400 - 22:11

0% ...

شناسه خبر: 120812

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده