گر شیرخوارگاهی در اختیار دولت است یا شیرخوارگاهی در اختیار مردم است حتما مردم بهتر می‌توانند در آن بخش کمک کنند. یک بخشی در اختیار دولت است یا در اختیار خیرین است، آنها بیشتر می‌توانند تلاش کنند

در طول دولت یازدهم و دوازدهم تلاش ما این بوده که سمن‌ها را تقویت کنیم. تلاش ما این بوده راه را برای فعالیت خیرین بیشتر باز کنیم، اگر نقصی و مشکلی است آن نقص باید رفع شود. آمار و ارقام و تعداد حکایت از این دارد که موفقیت‌هایی در این مسیر و در این راه وجود داشته است. اولاً در این مسیر تعداد به ما نشان می‌دهد هم در بخش کار خیر در بحث بهزیستی، کمک به افرادی که نیازمند به توانمندسازی از لحاظ جسمی و ذهنی و خانوادگی دارند ، تعداد خیلی بیشتر از آنچه که از اول بوده شده است مثلاً از چهار هزار و سیصد به 9 هزار و 800 سمن و تشکل رسیدیم. عدد خیلی اضافه شده است و فعالیت اینها خیلی بیشتر شده است. سیاست ما هم این بوده که تا جایی که می‌توانیم کار را به خودشان واگذار کنیم. در خود بهزیستی از همان آغاز هر جایی که امکان بوده در اختیار خیرین و سمن‌ها قرار بدهیم زیرا آنها بهتر می‌توانند انجام دهند. اگر شیرخوارگاهی در اختیار دولت است یا شیرخوارگاهی در اختیار مردم است حتما مردم بهتر می‌توانند در آن بخش کمک کنند. یک بخشی در اختیار دولت است یا در اختیار خیرین است، آنها بیشتر می‌توانند تلاش کنند،

شناسه خبر: 120810 -

دوشنبه 30 فروردين 1400 - 22:05

0% ...

شناسه خبر: 120810

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده