یکی از نکاتی که همواره بر آن در این دولت تاکید می کردیم، استفاده از خانم ها و جوانان در عرصه مدیریت بود/ دلم می خواست یک خانم وزیر شود اما توان ما محدود است ، البته از خانم ها در رده بالای معاون رئیس جمهور استفاده کردیم

معاون‌هایی که هر کجا می‌روند باعث یکی از افتخارات دولت ما است. این خانم وقتی در ژاپن رفته بود تعجب کرده بودند همین خانم، معاون حقوقی وقتی در اروپا رفته بود تعجب کرده بودند، می‌گفتند ما باورمان نمی‌شد که در ایران یک خانمی با این منزلت با این سواد، قدرت بیان، یا خانم ابتکار هر کجا برود و صحبت کند، این نشان می‌دهد که زنان ما جایگاه والایی دارند و ما از این جایگاه باید استفاده کنیم. این چه ظلمی است به جامعه که 50 درصد جامعه خانم‌ها باشند و ما نعوذ بالله این را به عنوان مقام ‌پایین‌تر از مقام مرد تلقی کنیم. چرا؟ اگر پایین‌تر است چطور موقع انتخابات همه خانم‌ها را دعوت می‌کنیم بیایند پای صندوق اگر پایین‌تر هستند دعوت نکنیم. امروز در جامعه ما نقش‌ خانم ها، نقش اصلی است. یعنی همین الان خانم‌های ما در کشور در هر انتخاباتی با هم اراده کنند که فرد، جناح، حزب و تفکری را در مسند قدرت قرار دهند این قدرت و توان را دارند و ما در انتخاب‌های گذشته حضور خانم ها و فعالیت‌شان، رأی و نقش‌شان را دیدیم.

شناسه خبر: 120783 -

شنبه 28 فروردين 1400 - 13:16

0% ...

شناسه خبر: 120783

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات