برای اینکه بتوانیم در مقابل این بیماری موفقیت بدست آوریم ، رعایت یک پروتکل کافی نیست ، همه پروتکل ها را باید به طور دقیق و کامل مراعات کنیم / تغییر سبک زندگی می تواند مسیر را به طور کامل برای ما مشخص کند

با این موج فزاینده چه کار باید بکنیم؟ در این داستان برای اینکه بتوانیم یک موفقیتی را به دست بیاوریم یک پروتکل نمی‌تواند چاره‌ساز باشد و همه پروتکل‌ها باید دست به دست هم دهند. کسی بگوید که من به جای روزی 3 مرتبه 10 مرتبه دستم را می‌شویم. دست شستن یک پروتکل است این کافی نیست. باید ماسک هم بزند، بگوید من دستم را شستم و ماسکم را زدم نه این هم کافی نیست باید فاصله را مراعات کند فاصله را مراعات کرد باز هم کافی نیست باید ترددها، ترددهای ضروری باشد. تجمعات هم نباید انجام بگیرد. فضایی هم که قرار می‌گیریم باید دارای تهویه باشد. کسی هم که مبتلا است باید بلافاصله ایزوله شود و از جامعه جدا شود و اگر کسی با او تماس داشته او هم چک شود. اگر کسی ایزوله بود و تخلف کرد با این تخلف شدید برخورد شود. همه باید دست به دست هم دهند یعنی در این داستان هیچ عاملی به تنهایی نمی‌تواند مسأله را حل کند. یعنی شما بگویید همه مردم دورهمی را انجام نمی‌دهند. دور همی را انجام ندهند بقیه کارها چه؟ بقیه کارها انجام بگیرد باز هم همان است. بگویند هیچ کس مسافرت نمی‌رود. اصلاً تا 6 ماه دیگر کسی سفر نمی‌رود حل می‌شود؟ حل نمی‌شود. سفر نرویم سفر درون‌شهری هم باید به حداقل برسد سفر درون شهری به حداقل می‌رسد، باز هم باید پروتکل را مراعات کنیم در ماشین نمی‌شود 7 نفر بنشینند غیر از تخلف رانندگی از نظر ویروسی هم نمی‌توانیم اینها را کنترل کنیم. بگوییم همه اینها را انجام می‌دهیم، در یک جای کوچکی صد نفر جمع می‌شویم تهویه مناسب هم نیست، فاصله هم نیست باز هم نمی‌شود. پس بنابراین هیچ کس نیاید بگوید مشکل فقط این یکی است، همین یکی هم باید حل شود همه موضوعات باید با هم حل شود همه هم جای خودشان را دارند و باید همه اینها برگردد به یک موضوع. البته می‌توانیم در یک جا جمع کنیم. و آن اینکه سبک زندگی باید عوض شود. در یک کلمه می‌توانیم جمع کنیم همه اینها می‌تواند جمع شود در یک کلمه، سبک زندگی‌ای که هم سفر را به ما می‌گوید کجا برویم و کجا نرویم. هم ماسک و هم دورهمی و هم فاصله از کسی که مبتلا است را می‌گوید، ایزوله شدن را می‌گوید. تمام اینها را با هم به ما می‌گوید.اگر در کلمه سبک زندگی جمع کنیم شاید این کلمه‌ای باشد که بتواند مسیر و راه را برای ما به طور کامل مشخص کند.

شناسه خبر: 120753 -

شنبه 28 فروردين 1400 - 18:47

0% ...

شناسه خبر: 120753

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات