ماه های پیش رو 4 هدف مهم داریم. کم‌کم می‌توانیم بگوییم در صد روزه پایانی - چند روز دیگر می‌رسیم به صد روزه پایانی - ما در صد روز پایانی، هم باید برای سلامت مردم و مسأله مبارزه با کرونا اقدامات بسیار جدی‌تری انجام دهیم که البته یک بخشی از این اقدامات مربوط به واکسن می‌شود

خوشحالم که امروز شصت و سومین افتتاح پنج‌شنبه‌ها را داشتیم. در سال تولید، پشتیبانی ها و همچنین مانع‌زدایی‌ها برای ما بسیار اهمیت دارد که دولت تا آخرین روز و آخرین ساعت همه توان خودش را برای حرکت در زمینه پایان طرح‌ها بکار ببرد. قبلاً هم اشاره کردم که برای ماه های پیش رو 4 هدف مهم داریم. کم‌کم می‌توانیم بگوییم در صد روزه پایانی - چند روز دیگر می‌رسیم به صد روزه پایانی - ما در صد روز پایانی، هم باید برای سلامت مردم و مسأله مبارزه با کرونا اقدامات بسیار جدی‌تری انجام دهیم که البته یک بخشی از این اقدامات مربوط به واکسن می‌شود. خرید و واردات واکسن، واکسیناسیون در کشور و البته در مرحله بعد در ماه‌های بعد برای به ثمر نشستن واکسن‌هایی که در داخل به دست عزیزان ساخته می‌شود تا مردم شرایطی را احساس کنند که آرامش بیشتری داشته باشند.اگرمردم واکسن تزریق کنند و بتوانیم در سطح وسیعی واکسن تزریق کنیم- 60 الی 70 درصد مردم - در واقع این زنجیره را قطع کردیم و سلامت مردم را تضمین کرده ایم ولو اینکه این ویروس باز هم باشد و جولان دهد. البته پروتکل‌های بهداشتی را بعد از واکسن همچنان امسال باید مراعات کنیم و برای ما مهم است همه پروتکل‌های بهداشتی. پس در این صد روز این مسأله اول ما است. مسأله مقابله جدی‌تر با ویروس کرونا، مخصوصاً جهش اخیرش که نوع انگلیسی است و بسیار خطرناک است.

شناسه خبر: 120718 -

پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 14:35

0% ...

شناسه خبر: 120718

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده