یکی از خواصی که این فناوری در کشور به وجود می‌آورد مساله سلامت جامعه است، مساله مبارزه با فساد است

یکی از بخش‌های بسیار مهم که قسمت‌های کوچکی از آن باقی مانده و باید تکمیل شود، سامانه بزرگ تجارت بود. چه سوءاستفاده‌هایی می‌شد، چه فسادهایی انجام می‌گرفت. یکی از خواصی که این فناوری در کشور به وجود می‌آورد مساله سلامت جامعه است، مساله مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد چگونه امکان‌پذیر است، چه کار می‌توانیم بکنیم؟ با بگیر و ببند و دادگاه، البته آنها هم در مراحلی برای برخی از موارد ضروری و لازم است، اما اصل مبارزه با فساد با شفافیت درست می‌شود. چطور می‌توانیم شفافیت ایجاد کنیم؟ شفافیت را از این طریق می‌شود ایجاد کرد. امروز در سامانه تجارت به راحتی می‌بینید که چه تاجری، چه فردی، چه شرکتی در چه تاریخی، چه موردی ثبت سفارش کرده است، چه وقت به بانک مراجعه کرده است، چه وقت تامین مالی شده است، چه وقت اظهارنامه‌ها را پر کرده است، چه وقت دنبال کرده، چه وقت سفارش خارجی را داده، چه وقت این جنس خریداری شده، چه وقت حرکت کرده، با چه کشتی‌ای حرکت کرده، چه وقت به بندر رسیده، چه وقت آمده وارد گمرکات ما شده، همه تشریفات گمرکی در چه تاریخی انجام گرفته، در چه تاریخی حمل شده، حتی می‌شود دید که با چه شرکت حملی این کالا حمل شده و به کدام انبار آمده است. البته در بخش انبار هنوز مقداری عقب‌ماندگی داریم که باید جبران کنیم. همه را می‌توانیم کنترل کنیم تا زمانی که این جنس به بازار می‌آید و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، تمام سیر سامانه تجارت را همه مسئولین مربوطه می‌توانند به راحتی ببینند. بدون این فناوری مگر امکان‌پذیر بود که این تحول بزرگ به وجود بیاید؟

شناسه خبر: 120702 -

چهارشنبه 25 فروردين 1400 - 23:16

0% ...

شناسه خبر: 120702

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده