در آمارهای امروز هم بود که از آغاز دولت یازدهم تا امروز، پهنای باند ما 30 برابر، 32 برابر شده که این نشان می‌دهد یک شرایط جدیدی ایجاد شده است. امروز تمام شهرهای ما تقریبا به اینترنت پرسرعت وصل است

یک زمانی بود که می‌گفتند اینگونه فناوری‌ها چه مشکلاتی را برای امنیت خانواده‌ها، برای امنیت زندگی مردم ایجاد می‌کند. ممکن است جاهایی اگر مراقبت نکنیم مشکل هم ایجاد کند، اما در کنار آن مردم دیدند که با این فناوری یک امنیت خوبی هم به دست می‌آورند و می‌بینند فرزندشان که سوار خودرو شده کجاست، الان کجا رسیده، چه وقت به مقصد رسیده است؟ پس این فناوری یک امنیت هم می‌تواند برای جامعه ما بیاورد، ارزانی هم می‌تواند بیاورد. دیدیم در همین مساله حمل و نقل ضمن اینکه برای جامعه ما امنیت آورد، ضمن اینکه رفاه آورد، از نظر قیمت هم قابل رقابت شد و خیلی راحت‌تر با یک رقابت بهتر. بدون این فناوری یک کامیون بار می‌برد و از آن طرف نمی‌دانست باید چه کار کند. ناچار می‌شد خالی برگردد اما الان با این فناوری هم این طرف می‌تواند به راحتی برود و هم از آن طرف می‌تواند بار را راحت‌تر برگرداند. به راحتی این طرف می‌تواند مسافر ببرد و در مسیر راه وقتی این مسافر را پیاده کرد می‌داند کجا برود و مسافر بعدی را کجا سوار کند؟ یعنی گردش‌های بی‌خود در خیابان و مصرف سوخت بی‌جهت در خیابان، این نظام پیدا کرد. یعنی از آن طرف هم باید محاسبه کنیم که الان سوختی که بی‌خود مصرف می‌کردیم، نیازی نبود که دنبال مسافر بگردیم. اینکه چطور هماهنگ کنیم خودرو و مسافر را، فناوری این کار را می‌کند. فناوری یک هماهنگی بین حرکت خودرو و نیاز فرد و نیاز مسافر انجام می‌دهد. این کار شروع و انجام شد. در آمارهای امروز هم بود که از آغاز دولت یازدهم تا امروز، پهنای باند ما 30 برابر، 32 برابر شده که این نشان می‌دهد یک شرایط جدیدی ایجاد شده است. امروز تمام شهرهای ما تقریبا به اینترنت پرسرعت وصل است

شناسه خبر: 120700 -

چهارشنبه 25 فروردين 1400 - 23:11

0% ...

شناسه خبر: 120700

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده