واکسن داخلی ممکن است در تابستان به دست مردم برسد

البته بعضی‌ها به من می‌گفتند شما نگذارید که 4 ، 5 شرکت دنبال واکسن بروند،، بگذارید یک واکسن باشد. مشورت کردیم دیدیم خیلی تزاحمی با هم ندارند و چیزی نیست که باعث شود آن یکی به تاخیر بیفتد چون اینطور نیست گفتیم اشکال ندارد همه اینها را یاری و کمک کنید. البته واکسن داخلی ممکن است در تابستان به دست مردم برسد اما در این مقطع آوردن واکسن خارجی وظیفه ماست، وزارت بهداشت و درمان مسوولیت خودش را دارد، شرکت‌های خصوصی هم آزاد هستند که این کار را انجام دهند، بارها این را گفتم باز هم تکرار می‌کنم این یک وظیفه بسیار مهمی برای ما است.

شناسه خبر: 120681 -

چهارشنبه 25 فروردين 1400 - 17:17

0% ...

شناسه خبر: 120681

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات