کار آژانس فقط بازدید نیست، باید کمک و حمایت هم انجام دهد/ آژانس انرژی اتمی، آمریکا، اروپا و کشورهای بزرگ صنعتی بدهکار ما هستند و باید این بدهی را پرداخت کنند

ما به NPT پیوستیم، پادمان را هم قبول کردیم، آژانس طبق پادمان عمل می‌کند، شما چقدر به ما کمک کردید؟ شما در ساخت این سانتریفیوژها که کاملا صلح‌آمیز است، در بخش لیزر که کاملا صلح آمیز است، در بخش ایزوتوپ‌های پایدار که کاملا صلح آمیز است، در بخش آب سنگین که حتی راکتور آب سنگین ما هم کاملا صلح آمیز است، چه کمکی به ما کردید؟ قرارِ ما این بود که ما عضو این معاهده باشیم و شما ما را یاری و کمک کنید، به تامین وسایلی که نیاز داریم ‌کمک کنید. آژانس که فقط برای بازدید نیست که دائم بیاید بازدید کند و گزارش بنویسد. یکی از کارهای مهم او حمایت و کمک است. شما چه کمکی به ایران کردید؟ چه حمایتی کردید؟ این طلب ما از آژانس و کشورهای صنعتی و جهان است. اینکه امروز می‌گوییم حتی پروتکل الحاقی را هم داوطلبانه حاضریم اجرا و پیاده کنیم، در واقع بالاترین نظارت‌ها را آژانس داشته باشد، در برابر آن این نیست که دنیا بگوید من در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی شما را تحریم نمی‌کنم، اینکه حداقلِ حداقلِ حداقل است. شما در برابر این فعالیت صلح آمیز با توجه به نظارت آژانس بین‌المللی باید ما را یاری و کمک کنید. باید بگویید 9 سانتریفیوژ، البته انواع آن بیشتر از 9 تاست، 15 نوع سانتریفیوژ شما درست کردید، در شانزدهمی ما به شما کمک می‌کنیم. شما بدهکار ما هستید و طلبکار ما نیستید. آژانس بدهکار ماست، آمریکا و اروپا بدهکار ما هستند، کشورهای بزرگ صنعتی بدهکار ما هستند. آنها باید بدهی خود را به ما پرداخت کنند

شناسه خبر: 120615 -

شنبه 21 فروردين 1400 - 20:59

0% ...

شناسه خبر: 120615

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده